Pogotowie postrzałkowe

Poniższe informacje prosimy traktować nie, jako materiał reklamowy, lecz pomocne materiały. Każdorazowo należy kontaktować się z przewodnikiem, na jakich zasadach udziela pomocy przy poszukiwaniu postrzałków.

 

Wojciech Dulski Kozienice – tel. 602-879-231 czynny całą dobę oraz poszukiwanie w ciągu dnia.