NEMROD RADOMSKI

NEMROD RADOMSKI - czasopismo przyrodniczo - łowieckie Zarządu Okręgowego PZŁ w Radomiu 

Nemrod Radomski - pierwszy w historii numer okręgowego czasopisma (nr 1/2018(1)). Format A4, 58 stron, wydano w 2018 roku.

Nemrod Radomski -drugi numer okręgowego czasopisma,

obejmujący sezon 2018/2019 (1/2019 (2)). Format A4, 84 stron, wydano w 2019 roku.

Nemrod Radomski -trzeci numer okręgowego czasopisma,

obejmujący sezon 2019/2020 (1/2020 (3)). Format A4, 70 stron, wydano w 2020 roku