- TRADYCJA I KULTURA -

HISTORIA PZŁ RADOM

W TRAKCIE OPRACOWYWANIA

CEREMONIAŁ SZTANDAROWY

CEREMONIAŁ SZTANDAROWY

STRÓJ ORGANIZACYJNY

STRÓJ ORGANIZACYJNY

ZBIÓR ZASAD ETYKI I TRADYCJI
ŁOWIECKIEJ

ZBIÓR ZASAD ETYKI I TRADYCJI
ŁOWIECKIEJ

PATRONI W ŁOWIECTWIE

ŚW. HUBERT
WSPÓŁCZESNY PATRON MYŚLIWYCH

ŚW. BAWON
PATRON SOKOLNIKÓW

ŚW. EUSTACHY
DAWNY PATRON MYŚLIWYCH

DIANA
MITOLOGICZNA BOGINI ŁOWÓW

ODZNACZENIA I MEDALE

- ZŁOM -


ZŁOM jest najwyższym odznaczeniem przyznawanym w Polskim Związku Łowieckim . Odznaczenie ustanowione w dniu 28 listopada 1929 roku uchwałą Wydziału Wykonawczego Polskiego Związku Stowarzyszeń Łowieckich.

- MEDAL ŚWIĘTEGO HUBERTA -


Medal Świętego Huberta ustanowiony został uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej PZŁ w dniu 16 grudnia 1992 roku. Medal nadawany jest za szczególne osiągnięcia w zakresie propagowania kultury i sztuki łowieckiej, a w szczególności za: prace naukowe, dorobek literacki i publicystyczny oraz osiągnięcia w sztuce o tematyce łowieckiej, osiągnięcia szkoleniowe, popularyzację wiedzy, tradycji i kultury łowieckiej.

- medal zasługi łowieckiej złoty, srebrny, brązowy -

Ustanowiony w dniu 11 grudnia 1929 roku uchwałą Wydziału Wykonawczego Polskiego Związku Stowarzyszeń Łowieckich. Medal Zasługi Łowieckiej nadawany jest członkom Zrzeszenia za zasługi na polu łowiectwa, uwzględniając długotrwałą pracę organizacyjną w organach i innych strukturach PZŁ, osiągnięcia w gospodarce łowieckiej ze szczególnym uwzględnieniem hodowli i ochrony zwierzyny, ewidentne rezultaty w ochronie środowiska, walkę z kłusownictwem, osiągnięcia w strzelectwie myśliwskim, znaczące osiągnięcia w hodowli, upowszechnianiu i tresurze psa myśliwskiego, wzorową postawę etyczną i koleżeńskość

- odznaka za zasługi dla łowiectwa radomskiego -

Odznaka ta została ustanowiona w 2010 roku przez Radę Okręgową PZŁ w Radomiu, którą nadaje się za istotne osiagnięcia w propagowaniu łowiectwa w dziedzinach takich jak: hodowla zwierzyny, pracy społecznej na rzecz PZŁ, działalności w dziedzinach: kultury, kynologi, kolekcjonerstwa i strzelectwa łowieckiego oraz za zasługi na polu współpracy z Polskim Związkiem Łowieckim.
Odznakę tą może otrzymać ofoba fizyczna, członek Polskiego Związku Łowieckiego, osoba nie będąca członkiem PZŁ oraz osoby prawne i inne organizacje i instytucje, które swoją postawą i działalnością pracowały i wspierały łowiectwo.

- historia odznaki organizacyjnej pzł -

Polski Związek Łowiecki trwa nieprzerwanie od 1923 roku, a jego obecnym symbolem rozpoznawczym jest logo w postaci wieńca byka jelenia z krzyżem w tle. Niestety mało kto wie, że obecne logo jest czwartym wzorem w historii symboliki PZŁ. Pozostałe emblematy są mniej znane, ale zasługują na zapoznanie się z nimi. Pierwszy rozpoznawalny symbol Polskiego Związku Łowieckiego został wprowadzony uchwałą z 23 maja 1936r. Niespełna rok później 14 marca 1937 roku został zatwierdzony projekt odznaki, który został wykonany przez Stanisława Ostoję-Chrostowskiego - artystę, grafika. Odznaki zostały wykonane w zakładzie grawerskim Wiktora Gontarczyka w Warszawie w dwóch wymiarach 22 i 12,5 mm.

     Na posiedzeniu 24 marca 1946 roku Naczelna Rada Łowiecka podjęła decyzję o zmianie symbolu PZŁ. W czasie rozpisanego konkursu nie wyłoniono nowego znaku z powodu niespełnienia stawianych wymogów przez zgłoszone prace w wyniku czego przyjęto za znak najbardziej oddający charakter łowiecki, tradycyjny hubertowski wieniec. Odznaka ta była symbolem Wielkopolskiego Związku Myśliwych w okresie międzywojennym. Kształt i wielkość pozostała bez zmian jedynie napis WZM zastąpiono PZŁ i w takiej formie Włodzimierz Bląk z Poznania wykonał jesienią 1947 roku pierwsze egzemplarze.

W roku 1953, ze względu na uchwalenie nowego statusu PZŁ i zmiany nazwy ,,Stowarzyszenia PZŁ” na ,,Zrzeszenie PZŁ”, stwierdzono, że logo PZŁ także należy zmienić, tym bardziej, że dotąd używany symbol wieńca z krzyżem nie odpowiadał ideologii socjalistycznego łowiectwa. Ogłoszony konkurs na nowy znak PZŁ wygrał grafik z „Łowca Polskiego” Aleksander Stańczyk, zaś wykonawcą był zakład grawerski z Warszawy Stanisława Lendzioszka. W 1993 roku doszło do kolejnej już czwartej zmiany symbolu Polskiego Związku Łowieckiego, tym razem powrócono do wzoru z roku 1946, który obowiązuje do obecnej chwili.