SZKOLENIA 2018

Szkolenia 2018

-Kurs dla nowowstępujących do Polskiego Związku Łowieckiego, rozpocznie się: dla pierwszej grupy 29.09.2018r., dla grupy drugiej 30.09.2018, dla grupy trzeciej 06.10.2018, dla grupy czwartej 07.10.2018 wszystkie zajęcia w tych dniach w  godz 9,00 do 17,00 na strzelnicy  ZO PZŁ w Radomiu, Piastów 111a. Informację do zakwalifikowanych uczestników z podziałem na grupy wysłano pocztą tradycyjną.  Zajęcia będzie prowadził Kol. Dariusz Mężyk. Obecni na zajęciach obowiązkowych zostaną poinformowani o terminie następnych wykładów.