SZKOLENIA 2018

Szkolenia 2018

-Kurs dla nowowstępujących do Polskiego Związku Łowieckiego, rozpocznie się: dla pierwszej grupy 29.09.2018r., dla grupy drugiej 30.09.2018, dla grupy trzeciej 06.10.2018, dla grupy czwartej 07.10.2018 wszystkie zajęcia w tych dniach w  godz 9,00 do 17,00 na strzelnicy  ZO PZŁ w Radomiu, Piastów 111a. Informację do zakwalifikowanych uczestników z podziałem na grupy wysłano pocztą tradycyjną.  Zajęcia będzie prowadził Kol. Dariusz Mężyk. Obecni na zajęciach obowiązkowych zostaną poinformowani o terminie następnych wykładów. 

 

-Kurs łucznictwa 

Zarząd Okręgowy PZŁ w Radomiu informuje

W związku z dużym prawdopodobieństwem zmian ustawy i możliwości polowań z łukiem ZO PZŁ w Radomiu organizuje kurs łucznictwa, w czasie, którego zostaną omówione zagadnienia

-posługiwania się łukiem, pierwsza pomoc medyczna,,

praktyczne wykorzystywanie łuku w polowaniach.

Ponadto instruktorzy kursu pomogą w, indywidualnym doborze łuku, wyborze łuku bojowego do potrzeb, doborze strzał.

Kurs rozpocznie się od 30 listopada 2018 roku i będzie trwał ok. 3 miesięcy

Liczba godzin: szkolenie teoretyczne 5 godz., szkolenie praktyczne 42 godz., szkolenie z pierwszej pomocy 4 godz.

Spotkanie organizacyjne ustalające plan szkolenia odbędzie się w sali wykładowej ZO PZŁ w Radomiu w piątek 30 listopada 2018 roku o godzinie 17,00.

Zapisy na kurs dokonuje ZO PZŁ w Radomiu z siedzibą w Piastowie, Piastów 111a, zgłoszenie osobiste w biurze lub pod telefonem (48) 362 64 31.

-Kurs dla selekcjonerów

W dniu 23.11.2018r., o godz. 16.00 rozpoczyna się kurs dla selekcjonerów zwierzyny płowej.