TERMINARZ ZAWODÓW

Harmonogram Zawodów Strzeleckich 2019 rok

- 16.03.2019 -  Rozpoczęcie Sezonu  Strzeleckiego

- 27.04.2019 -  II Memoriał Grzegorza Wardyńskiego
- 08.06.2019 -  Zawody Okręgowe Kół Łowieckich 
- 03.08.2019 -  Mistrzostwa Polski Sadownków w Strzelectwie Śrutowym  

 Zawody Okręgowe Kół Łowieckich 08.06.2019 r. 

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Radomiu informuję, że Zawody Okręgowe Kół w strzelaniach myśliwskich odbędą się w dniu 08.06.2019 (sobota) o godz. 800. Koła zgłaszają trzyosobowe reprezentacje w klasie powszechnej (tylko klasa powszechna), w klasie otwartej (bez względu na posiadaną klasę) oraz chętnych posiadających klasę mistrzowską. Termin zgłaszania upływa 31.05.2019r. Opłatę za uczestnictwo w zawodach, w wysokości 70zł za osobę oraz wszystkie inne koszty ponoszone przez zawodników pokrywają Koła.

 

 

Zgodnie z wnioskiem Komisji Strzeleckiej Zarząd Okręgowy ustalił zasady wyłonienia reprezentacji strzeleckiej Okręgu PZŁ w Radomiu na Mistrzostwa Polski w kasie mistrzowskiej w strzelectwie myśliwskim.

Reprezentacja Mistrzowska reprezentacja 3 osobowa w skład, której wchodzą:

-pierwszy zawodnik, osoba, która otrzymała pierwszą lokatę w klasie mistrzowskiej podczas Zawodów okręgowych PZŁ w Radomiu w bieżącym roku,

-drugi i trzeci zawodnik będzie wyłoniony na podstawie sumy punktów zdobytych na Zawodach Okręgowych PZŁ w Radomiu oraz wyniki z dwóch innych zawodów z terminarza zawodów centralnych PZŁ w bieżącym roku.

Skald reprezentacji zostanie ustalony najpóźniej do 25 czerwca 2019 roku.

Na zawody w klasie powszechnej, klasie ,,C”, KLASIE Dian oraz kół łowieckich reprezentacje zostaną wyłonione na podstawie najlepszych wyników osiągniętych podczas Zawodów Okręgowych PZŁ w Radomiu w bieżącym roku.

Na wniosek Komisji Strzeleckiej reprezentacja na Zawody Krajowe Mix, które odbędą się 1-2 czerwca 2019 roku powołano następujące zawodników

- w klasie mistrzowskiej kol. Marcin Oleksik

- w klasie powszechnej kol. Paweł Barwicki

- w klasie ,,Dian” kol. Monika Szymkiewicz

 

 

Harmonogram Zawodów Strzeleckich 2018 rok

  • 28.04.2018 - Memoriał G.Wardyńskiego.
  • 23.06.2018 - Zawody Okręgowe Kół Łowieckich.
  • 04.08.2018 - Mistrzostwa Polski Sadowników w Strzelectwie Śrutowym. 
  • 12.08.2018, 19.08.2018, 26.08.2018, 02.09.2018, 09.09.2018 - Zawody Grand Prix Konkurencji Skeet o Puchar Przewodniczącego ZO PZŁ w Radomiu.

  • 14.10.2018 - Zawody strzeleckie ,,Zakończenie sezonu"