TERMINARZ ZAWODÓW

Harmonogram Zawodów Strzeleckich 2020 rok

 

 

- 26.04.2020 -  III Memoriał dr Grzegorza Wardyńskiego

- 20.06.2020 - Zawody o Puchar VIS 
-


 
 
 

 

 

Harmonogram Zawodów Strzeleckich 2019 rok

- 16.03.2019 -  Rozpoczęcie Sezonu  Strzeleckiego

- 27.04.2019 -  II Memoriał Grzegorza Wardyńskiego
- 08.06.2019 -  Zawody Okręgowe Kół Łowieckich 
- 03.08.2019 -  Mistrzostwa Polski Sadowników w Strzelectwie Śrutowym
- 28.07.2019, 04.08.2019, 11.08.2019, 18.08.2019, 25.08.2019 Zawody Grand Prix Konkurencji Skeet o Puchar Przewodniczącego ZO PZŁ w Radomiu 

- 29.09.2019 - Zawody strzeleckie ,,Zakończenie sezonu"

 
 
 

 

 

Zawody Grand Prix Konkurencji Skeet o Puchar Przewodniczącego ZO PZŁ w Radomiu. 

Informujemy, że ZO PZŁ w Radomiu wraz z Komisją Strzelecką  organizuje zawody strzeleckie Grand Prix  konkurencji SKEET myśliwski, w dniach: 28.07.2019r., 04.08.2019r., 11.08.2019r., 18.08.2019r., 25.08.2019r.. Zawody odbędą się na strzelnicy myśliwskiej w Piastowie. Rozpoczęcie zawodów o godzinie 10,00 a zakończenie w zależności od ilości zawodników ok. godz. 14.00. 

Organizatorzy:
Zarząd Okręgowy PZŁ w Radomiu

Komisja Strzelecka przy ORŁ w Radomiu

 REGULAMIN ZAWODÓW     GRAND PRIX SKEET   2019                                                               

  1.  Strzelamy pełną konkurencję SKEET myśliwski trzykrotnie, w każdym planowanym terminie. Do klasyfikacji brane są najlepsze wyniki z trzech zawodów. Prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna bez podziału na klasy. W zawodach uczestniczyć mogą tylko członkowie PZŁ legitymujący się aktualnym pozwoleniem na posiadanie broni palnej myśliwskiej i ważną legitymacją PZŁ.
  2.  Punktacja to 5 punktów za każdy trafiony rzutek. Na jednych zawodach można będzie zdobyć 300 punktów. Dodatkowo na każdych zawodach będzie dopisywana zawodnikowi premia za zajęcie miejsca:

                    I – 10 punktów, II – 8 – punktów, III -6 – punktów, IV – 4 punkty, V – 2 punkty.

3. W przypadku jednakowych wyników dogrywka na konkurencji SKEET strzelane będą tylko dublety.

4.  Pełna punktacja bedzie zamieszczona po każdych zawodach na stronie isnternetowej ZO PZŁ w Radomiu w zadładce Strzelectwo -,,Wyniki Zawodów 2019".

5.  NAGRODY: Za zdobycie pierwszego miejsca zawodnik otrzyma Puchar, który wręczy Przewodniczący ZO PZŁ w Radomiu oraz nagrodę główną  za I i II miejsce – uczestnictwo w polowaniu zbiorowym w OHZ LP Nadleśnictwo Jędrzejów  w całości sponsorowane przez Biuro Polowań Huntpol, głównego sponsora zawodów.

Za zdobycie kolejnych  miejsc  ZO PZŁ Radom  oprócz pucharów i dyplomów wręczy nagrodę :

-za III miejsce 400zł  -za IV miejsce 300zł –za V miejsce 200zł.

6. Dla najlepszego zawoddnika w klasie powszechnej przewidziana jest nagroda specjalna. 

7.  Po wszystkich zawodach w dniu 25.08.2019r., planowane jest zakończenie GRAND PRIX konkurencji SKEET uroczystym wręczeniem pucharu dla najlepszego zawodnika oraz nagród i wyróżnień.

8. W każdym terminie może uczestniczyć maksymalnie 30 zawodników, decyduje kolejność zgłoszeń.

9. Wpisowe na każde zawody wynosi 70 zł od zawodnika. W tej cenie zawiera się koszt rzutek, opieka medyczna, poczęstunek na każdych zawodach oraz zakup nagród i dyplomów oraz obsługę sendziowską.

10. Skład sędziowski będzie ogłaszany przed rozpoczęciem każdych zawodów.

11. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w zawodach.

12.  Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie swego uczestnictwa w Zawodach do czwartku poprzedzającego każdorazową niedzielną edycję Zawodów. Zgłoszenia przyjmuje Przewodniczący Komisji Strzeleckiej Tadeusz Żyłka tel. 503 088 639.

13 Osoba uczestnicząca w zawodach jednocześnie wyraża zgodę na publikacje danych i wizerunku w tym zakresie zgodnie z RODO. 

                                                                                                                         

 Zawody Okręgowe Kół Łowieckich 08.06.2019 r. 

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Radomiu informuję, że Zawody Okręgowe Kół w strzelaniach myśliwskich odbędą się w dniu 08.06.2019 (sobota) o godz. 800. Koła zgłaszają trzyosobowe reprezentacje w klasie powszechnej (tylko klasa powszechna), w klasie otwartej (bez względu na posiadaną klasę) oraz chętnych posiadających klasę mistrzowską. Termin zgłaszania upływa 31.05.2019r. Opłatę za uczestnictwo w zawodach, w wysokości 70zł za osobę oraz wszystkie inne koszty ponoszone przez zawodników pokrywają Koła.

 

 

Zgodnie z wnioskiem Komisji Strzeleckiej Zarząd Okręgowy ustalił zasady wyłonienia reprezentacji strzeleckiej Okręgu PZŁ w Radomiu na Mistrzostwa Polski w kasie mistrzowskiej w strzelectwie myśliwskim.

Reprezentacja Mistrzowska reprezentacja 3 osobowa w skład, której wchodzą:

-pierwszy zawodnik, osoba, która otrzymała pierwszą lokatę w klasie mistrzowskiej podczas Zawodów okręgowych PZŁ w Radomiu w bieżącym roku,

-drugi i trzeci zawodnik będzie wyłoniony na podstawie sumy punktów zdobytych na Zawodach Okręgowych PZŁ w Radomiu oraz wyniki z dwóch innych zawodów z terminarza zawodów centralnych PZŁ w bieżącym roku.

Skald reprezentacji zostanie ustalony najpóźniej do 25 czerwca 2019 roku.

Na zawody w klasie powszechnej, klasie ,,C”, KLASIE Dian oraz kół łowieckich reprezentacje zostaną wyłonione na podstawie najlepszych wyników osiągniętych podczas Zawodów Okręgowych PZŁ w Radomiu w bieżącym roku.

Na wniosek Komisji Strzeleckiej reprezentacja na Zawody Krajowe Mix, które odbędą się 1-2 czerwca 2019 roku powołano następujące zawodników

- w klasie mistrzowskiej kol. Marcin Oleksik

- w klasie powszechnej kol. Paweł Barwicki

- w klasie ,,Dian” kol. Monika Szymkiewicz

 

 

Harmonogram Zawodów Strzeleckich 2018 rok

  • 28.04.2018 - Memoriał G.Wardyńskiego.
  • 23.06.2018 - Zawody Okręgowe Kół Łowieckich.
  • 04.08.2018 - Mistrzostwa Polski Sadowników w Strzelectwie Śrutowym. 
  • 12.08.2018, 19.08.2018, 26.08.2018, 02.09.2018, 09.09.2018 - Zawody Grand Prix Konkurencji Skeet o Puchar Przewodniczącego ZO PZŁ w Radomiu.

  • 14.10.2018 - Zawody strzeleckie ,,Zakończenie sezonu"