TERMINARZ ZAWODÓW

Harmonogram Zawodów Strzeleckich 2020 rok

 

 

- 26.04.2020 -  III Memoriał dr Grzegorza Wardyńskiego UWAGA ODWOŁANY 

- 27.06.2020 - Zawody Okręgowe.
 - 05.07.2020, 12.07.2020, 19.07.2020, 26.07.2020, 02.08.2020 Zawody Grand Prix Konkurencji Skeet o Puchar - edycja III. 
- 01.08.2020 - XX Jubileuszowe Mistrzostwa Polski Sadowników w Strzelectwie Śrutowym.
 
- 10.09.2020, 17.09.2020, 24,09.2020, 01.10.2020 - Zawody  DUBELT TRAP. 
 
 -11.10.2019 - Zawody strzeleckie ,,Zakończenie sezonu"
 

 

 

 REGULAMIN ZAWODÓW  DUBELT TRAP 

1. Strzelamy konkurencję TRAP same dublety, trzykrotnie w każdym planowanym terminie. (dziesięć dubletów ze stanowisk i 5 dubletów z podchodu (łącznie 90 rzutek).

2. Na każdych zawodach będą wyłaniani zwycięzcy. Do klasyfikacji końcowej brane są najlepsze wyniki z trzech zawodów.

3. Punktacja to 5 punktów za każdy trafiony rzutek. Na jednych zawodach można będzie zdobyć 450 punktów.

4. W przypadku jednakowych wyników dogrywka na konkurencji TRAP, strzelane będą tylko dublety.

5. Zawodnicy, którzy osiągną 3 najlepsze wyniki na trzech zawodach otrzymają dyplomy i puchary.

6. Wpisowe na każde zawody wynosi 40 zł od zawodnika. W tej cenie zawiera się koszt rzutek oraz skromny poczęstunek.

7. Skład sędziowski będzie ogłaszany przed rozpoczęciem każdych zawodów.

8. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych posiadających broń gładko lufową do wzięcia udziału w zawodach i koleżeńską rywalizację.

9. Zapisy na strzelnicy przed rozpoczęciem każdej edycji zawodów najpóźniej do godz. 16.00.

Uwaga: Organizatorzy zastrzegają możliwość odwołania Zawodów ze względu na obostrzenie warunków epidemiologicznych lub złe warunki atmosferyczne.

                                                                 DARZ BÓR !

Organizatorzy:

Zarząd Okręgowy PZŁ w Radomiu i Komisja Strzelecka przy ORŁ w Radomiu

 

                           ZAWODY GRAND PRIX KONKURENCJI SKEET O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO 

                                                                    ZARZĄDU OKRĘGOWEGO PZŁ W RADOMU 2020r.

 Informujemy, że ZO PZŁ w Radomiu wraz z Komisją Strzelecką organizuje zawody strzeleckie konkurencji SKEET w dniach: 05.07.2020r., 12.07.2020r., 19.07.2020r., 26.07.2020r. i 02.08.2020r. Zawody odbędą się na strzelnicy myśliwskiej w Piastowie. Rozpoczęcie zawodów o godzinie 10.00 a zakończenie w zależności od ilości zawodników planowane jest około godziny 14.00.

REGULAMIN ZAWODÓW

1.Strzelamy pełną konkurencję SKEET myśliwski trzykrotnie w każdym planowanym terminie. Do klasyfikacji brane są najlepsze wyniki z trzech zawodów.

2.Punktacja to 5 punktów za każdy trafiony rzutek. Na jednych zawodach można będzie zdobyć 300 punktów. Dodatkowo na każdych zawodach będzie dopisywana zawodnikowi premia za zajęcie miejsca:

I – 10 punktów,

II – 8 punktów,

III – 6 punktów,

IV – 4 punkty,

V – 2 punkty.

3.W przypadku jednakowych wyników dogrywka na konkurencji SKEET strzelane będą tylko dublety.

 4.Zawodnicy, którzy osiągną 3 najlepsze wyniki na trzech zawodach otrzymają dyplomy i nagrody.

             Sponsor nagrody głównej: Biuro Polowań Huntpol.

 Nagroda za pierwsze i drugie miejsce to opłacone uczestnictwo w jednodniowym polowaniu zbiorowym w OHZ Jędrzejów.

 5. W dniu 02.08.2020r o godzinie 14.00 planowane jest zakończenie GRAND PRIX  konkurencji SKEET uroczystym wręczeniem pucharów dla najlepszych trzech zawodników oraz nagród rzeczowych.

 6. Wpisowe na każde zawody wynosi 20 zł od zawodnika. W tej cenie zawiera się koszt rzutek, opłata sędziów i skromny poczęstunek.

 7. Skład sędziowski będzie ogłaszany przed rozpoczęciem każdych zawodów.

 8. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w zawodach i koleżeńską rywalizację.

 9. Zgłoszenia przyjmuje do każdej soboty włącznie przed zawodami upoważniony przez ZO PZŁ :  kol. Paweł Barwicki Tel. 692 419 716.

 Uwaga: Organizatorzy zastrzegają możliwość odwołania Zawodów ze względu na obostrzenie warunków epidemiologicznych lub złe warunki atmosferyczne.

                                                                 DARZ BÓR !

Organizatorzy:

Zarząd Okręgowy PZŁ w Radomiu i Komisja Strzelecka przy ORŁ w Radomiu

Zawody Okręgowe 27.06.2020 r. 

REGULAMIN

Okręgowych Zawodów Strzeleckich Polskiego Związku Łowieckiego Radom   27 czerwca 2020r.

Zawody organizowane są przez Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Radomiu.

Celem zawodów jest:

- propagowanie łowiectwa i strzelectwa myśliwskiego,

- integracja myśliwych z okręgu radomskiego.

Zawody odbędą się w dniu 27.06.2020r. na strzelnicy myśliwskiej w Piastowie. Rozpoczęcie zawodów godz. 8 00.

Udział w zawodach biorą trzyosobowe reprezentacje Kół Łowieckich w klasie powszechnej i strzelcy indywidualni posiadający klasę mistrzowską. Uczestnik zawodów musi mieć ze sobą ważną legitymację PZŁ i zezwolenie na broń.

Przed zawodami każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Strzelnicy, Regulaminem Zawodów oraz złożyć u kierownika obiektu zgłoszenie pobytu.

W szczególności na strzelnicy obowiązuje:

-          ładować broń wolno tylko na stanowiskach strzeleckich,

-          nie wolno odwracać się i opuszczać stanowisk przed rozładowaniem broni,

-          broń śrutową ładować wolno najwyżej 2 a kulową 1 nabojem,

-          składanie się i celowanie dozwolone jest tylko na stanowisku strzeleckim w kierunku celu i za zgodą sędziego stanowiskowego,

-          na strzelnicy obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych.

Program zawodów obejmuje pełny myśliwski sześciobój zgodny z "Prawidłami Strzelań Myśliwskich..." organizowanych w PZŁ, z następującymi uzupełnieniami:

-          strzelanie do zająca w dwóch seriach po 5 strzałów,

-          przeloty 3 pojedyncze rzutki, 3 dublety z poszczególnych stanowisk i 1 pojedyncze rzutek z dowolnego stanowiska,

-          oś myśliwska - 5 pojedynczych rzutków ze stanowisk, 5 pojedynczych rzutków  z podchodu + 5 dubletów po jednym z każdego stanowiska,

-          dzik - jedna seria na przemian,

-          rogacz i lis - jedna seria dziesięciostrzałowa (po 5 do każdej tarczy) w dowolnej kolejności ze stałej podpory ( słupa ).

Do strzelań można używać wyłącznie broni uznanej za broń myśliwską zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz.

Klasyfikacja odbywa się:

-          drużynowo w klasie powszechnej,

-          drużynowo w klasyfikacji otwartej ( suma wyników 3 zawodników z koła bez względu na klasę strzelecką, ustalonych przed rozpoczęciem zawodów ),

-          indywidualnie w klasie powszechnej, mistrzowskiej, „C”, oraz klasyfikacji Dian.

            O pierwszym miejscu w wypadku równych wyników indywidualnych decyduje dodatkowa rozgrywka na konkurencji krąg. O dalszej kolejności decyduje lepszy wynik uzyskany w śrucie, następnie kolejno krąg, oś, zając, dzik.

            Kolejność drużyn ustalana będzie na podstawie uzyskanego wyniku zespołowego. W przypadku równych wyników o kolejności decyduje:

-          suma wyniku w konkurencjach śrutowych,

-          następnie lepsza suma kolejno na konkurencjach: krąg, oś, zając, dzik.

-          mniejsza rozpiętość pomiędzy wynikami 1 i 3 strzelca w drużynie,

-          lepsze miejsce najlepszego zawodnika drużyny w klasyfikacji indywidualnej.

            Organizator zapewnia opiekę lekarską, rzutki, obsługę techniczną, sędziów oraz sekretariat zawodów. Wpisowe w wysokości 70zł za osobę wpłacają Koła.

Zwycięzcy otrzymają puchary i dyplomy. Zwycięska drużyna w klasie powszechnej otrzymuje tytuł mistrza okręgu, zwycięska drużyna w klasie otwartej reprezentuje okręg na KKKŁ.

            Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie. Zmiany te będą ogłoszone przez sędziego głównego przed rozpoczęciem zawodów.

Organizatorzy

Harmonogram Zawodów Strzeleckich 2019 rok

- 16.03.2019 -  Rozpoczęcie Sezonu  Strzeleckiego

- 27.04.2019 -  II Memoriał Grzegorza Wardyńskiego
- 08.06.2019 -  Zawody Okręgowe Kół Łowieckich 
- 03.08.2019 -  Mistrzostwa Polski Sadowników w Strzelectwie Śrutowym
- 28.07.2019, 04.08.2019, 11.08.2019, 18.08.2019, 25.08.2019 Zawody Grand Prix Konkurencji Skeet o Puchar Przewodniczącego ZO PZŁ w Radomiu 

- 29.09.2019 - Zawody strzeleckie ,,Zakończenie sezonu"

 
 
 

 

 

Zawody Grand Prix Konkurencji Skeet o Puchar Przewodniczącego ZO PZŁ w Radomiu. 

Informujemy, że ZO PZŁ w Radomiu wraz z Komisją Strzelecką  organizuje zawody strzeleckie Grand Prix  konkurencji SKEET myśliwski, w dniach: 28.07.2019r., 04.08.2019r., 11.08.2019r., 18.08.2019r., 25.08.2019r.. Zawody odbędą się na strzelnicy myśliwskiej w Piastowie. Rozpoczęcie zawodów o godzinie 10,00 a zakończenie w zależności od ilości zawodników ok. godz. 14.00. 

Organizatorzy:
Zarząd Okręgowy PZŁ w Radomiu

Komisja Strzelecka przy ORŁ w Radomiu

 REGULAMIN ZAWODÓW     GRAND PRIX SKEET   2019                                                               

  1.  Strzelamy pełną konkurencję SKEET myśliwski trzykrotnie, w każdym planowanym terminie. Do klasyfikacji brane są najlepsze wyniki z trzech zawodów. Prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna bez podziału na klasy. W zawodach uczestniczyć mogą tylko członkowie PZŁ legitymujący się aktualnym pozwoleniem na posiadanie broni palnej myśliwskiej i ważną legitymacją PZŁ.
  2.  Punktacja to 5 punktów za każdy trafiony rzutek. Na jednych zawodach można będzie zdobyć 300 punktów. Dodatkowo na każdych zawodach będzie dopisywana zawodnikowi premia za zajęcie miejsca:

                    I – 10 punktów, II – 8 – punktów, III -6 – punktów, IV – 4 punkty, V – 2 punkty.

3. W przypadku jednakowych wyników dogrywka na konkurencji SKEET strzelane będą tylko dublety.

4.  Pełna punktacja bedzie zamieszczona po każdych zawodach na stronie isnternetowej ZO PZŁ w Radomiu w zadładce Strzelectwo -,,Wyniki Zawodów 2019".

5.  NAGRODY: Za zdobycie pierwszego miejsca zawodnik otrzyma Puchar, który wręczy Przewodniczący ZO PZŁ w Radomiu oraz nagrodę główną  za I i II miejsce – uczestnictwo w polowaniu zbiorowym w OHZ LP Nadleśnictwo Jędrzejów  w całości sponsorowane przez Biuro Polowań Huntpol, głównego sponsora zawodów.

Za zdobycie kolejnych  miejsc  ZO PZŁ Radom  oprócz pucharów i dyplomów wręczy nagrodę :

-za III miejsce 400zł  -za IV miejsce 300zł –za V miejsce 200zł.

6. Dla najlepszego zawoddnika w klasie powszechnej przewidziana jest nagroda specjalna. 

7.  Po wszystkich zawodach w dniu 25.08.2019r., planowane jest zakończenie GRAND PRIX konkurencji SKEET uroczystym wręczeniem pucharu dla najlepszego zawodnika oraz nagród i wyróżnień.

8. W każdym terminie może uczestniczyć maksymalnie 30 zawodników, decyduje kolejność zgłoszeń.

9. Wpisowe na każde zawody wynosi 70 zł od zawodnika. W tej cenie zawiera się koszt rzutek, opieka medyczna, poczęstunek na każdych zawodach oraz zakup nagród i dyplomów oraz obsługę sendziowską.

10. Skład sędziowski będzie ogłaszany przed rozpoczęciem każdych zawodów.

11. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w zawodach.

12.  Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie swego uczestnictwa w Zawodach do czwartku poprzedzającego każdorazową niedzielną edycję Zawodów. Zgłoszenia przyjmuje Przewodniczący Komisji Strzeleckiej Tadeusz Żyłka tel. 503 088 639.

13 Osoba uczestnicząca w zawodach jednocześnie wyraża zgodę na publikacje danych i wizerunku w tym zakresie zgodnie z RODO. 

                                                                                                                         

 Zawody Okręgowe Kół Łowieckich 08.06.2019 r. 

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Radomiu informuję, że Zawody Okręgowe Kół w strzelaniach myśliwskich odbędą się w dniu 08.06.2019 (sobota) o godz. 800. Koła zgłaszają trzyosobowe reprezentacje w klasie powszechnej (tylko klasa powszechna), w klasie otwartej (bez względu na posiadaną klasę) oraz chętnych posiadających klasę mistrzowską. Termin zgłaszania upływa 31.05.2019r. Opłatę za uczestnictwo w zawodach, w wysokości 70zł za osobę oraz wszystkie inne koszty ponoszone przez zawodników pokrywają Koła.

 

 

Zgodnie z wnioskiem Komisji Strzeleckiej Zarząd Okręgowy ustalił zasady wyłonienia reprezentacji strzeleckiej Okręgu PZŁ w Radomiu na Mistrzostwa Polski w kasie mistrzowskiej w strzelectwie myśliwskim.

Reprezentacja Mistrzowska reprezentacja 3 osobowa w skład, której wchodzą:

-pierwszy zawodnik, osoba, która otrzymała pierwszą lokatę w klasie mistrzowskiej podczas Zawodów okręgowych PZŁ w Radomiu w bieżącym roku,

-drugi i trzeci zawodnik będzie wyłoniony na podstawie sumy punktów zdobytych na Zawodach Okręgowych PZŁ w Radomiu oraz wyniki z dwóch innych zawodów z terminarza zawodów centralnych PZŁ w bieżącym roku.

Skald reprezentacji zostanie ustalony najpóźniej do 25 czerwca 2019 roku.

Na zawody w klasie powszechnej, klasie ,,C”, KLASIE Dian oraz kół łowieckich reprezentacje zostaną wyłonione na podstawie najlepszych wyników osiągniętych podczas Zawodów Okręgowych PZŁ w Radomiu w bieżącym roku.

Na wniosek Komisji Strzeleckiej reprezentacja na Zawody Krajowe Mix, które odbędą się 1-2 czerwca 2019 roku powołano następujące zawodników

- w klasie mistrzowskiej kol. Marcin Oleksik

- w klasie powszechnej kol. Paweł Barwicki

- w klasie ,,Dian” kol. Monika Szymkiewicz

 

 

Harmonogram Zawodów Strzeleckich 2018 rok

  • 28.04.2018 - Memoriał G.Wardyńskiego.
  • 23.06.2018 - Zawody Okręgowe Kół Łowieckich.
  • 04.08.2018 - Mistrzostwa Polski Sadowników w Strzelectwie Śrutowym. 
  • 12.08.2018, 19.08.2018, 26.08.2018, 02.09.2018, 09.09.2018 - Zawody Grand Prix Konkurencji Skeet o Puchar Przewodniczącego ZO PZŁ w Radomiu.

  • 14.10.2018 - Zawody strzeleckie ,,Zakończenie sezonu"