Strzelnica

   Z powodu epidemii wprowadziliśmy ograniczenia w funkcjonowaniu strzelnicy.                                 

Na strzelnicy myśliwskiej  istnieje możliwość przystrzelania broni kulowej bez instruktora od poniedziałku do piątku w godzinach  od 9 do 14 ( klucze i książka w biurze ZO)

Strzelanie na osiach: dzik, rogacz, zając, oś i krąg może odbywać się,  w soboty lub niedziele, ale tylko po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z instruktorem,  telefon 692419716.

Telefon służbowy  do instruktora Kol. Piotra Muchy 785066249