PUBLIKACJE 


Radomskie Łowiectwo wczoraj i dziś -  publikacja opisująca historię powstania i działalność okręgu radomskiego. Format A5, 46 stron, wydano w 2018 roku.