Akcja ,,Tlen od myśliwych”

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!


W związku z panującą sytuacją epidemiczną i rozprzestrzenianiem się wirusa wywołującego COVID-19 oraz po rozmowach z wieloma myśliwymi, Zarząd Okręgowy PZŁ w Radomiu podjął decyzję o włączeniu się w akcję pomocy chorym i potrzebującym. W tym celu Zarząd Okręgowy PZŁ w Radomiu zwrócił się do Caritas Diecezji Radomskiej z prośbą o umożliwienie zbiórki środków finansowych przez Brać Myśliwską na zakup koncentratorów tlenu na potrzeby Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego Caritas Diecezji Radomskiej. Koszt jednego urządzenia opiewa na kwotę ok. 4200 zł.


W dniu 1 grudnia 2020r. zostało zawarte Porozumienie pomiędzy Polskim Związkiem Łowieckim Zarządem Okręgowym w Radomiu reprezentowanym przez Przewodniczącego Zarządu Okręgowego Andrzeja Szczypióra, a Caritas Diecezji Radomskiej reprezentowaną przez Dyrektora ks. Roberta Kowalskiego. Na mocy tego Porozumienia środki finansowe będą przekazywane na konto wskazane przez Caritas z dopiskiem „Tlen od Myśliwych – darowizna”. Każdy z zakupionych koncentratorów zostanie opatrzony logo PZŁ.


Jesteśmy świadomi, że wielu z Was zrobiło, bądź nadal robi bardzo dużo włączając się w różne akcje pomocy w czasie pandemii. Wierzymy, że inicjatywa ta przyczyni się nie tylko do wzmocnienia pozytywnego wizerunku myśliwego, ale przede wszystkim będzie to nasza cegiełka przekazana na wspólną, ogólnopolską walkę z tą straszną chorobą. Musimy pamiętać, że każdy z nas bądź z naszej rodziny może znaleźć się w sytuacji, w której taki sprzęt może okazać się niezbędny.


Zwracamy się z gorącą prośbą do Koleżanek i Kolegów - tych, którzy cały czas mają otwarte serca i uczestniczą w różnych akcjach i tych, którzy nie mieli jeszcze okazji włączyć się do naszej wspólnej walki z koronawirusem o wsparcie naszej inicjatywy i przekazanie na wskazany niżej rachunek dowolnej darowizny.


Apel ten kierujemy do kół łowieckich, osób fizycznych oraz wszystkich innych osób i podmiotów chcących włączyć się w tę akcję.


W związku z tym, że CARITAS POLSKA jest organizacją pożytku publicznego darowane kwoty można w całości odliczyć od dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym. Warunkiem prawidłowego rozliczenia jest umieszczenie na przelewie tytułu: „Tlen od Myśliwych - darowizna”. Szczegółowe sprawozdanie z celowości wykorzystania zebranych środków umieścimy na naszej stronie internetowej. Darczyńców prosimy o dokonywanie wpłaty na rachunek  Caritas Diecezji Radomskiej w banku PKO SA: 45 1240 3259 1111 0000 2989 1757 z dopiskiem „Tlen od Myśliwych – darowizna”.

                               

                                       Z myśliwskim pozdrowieniem Darz Bór

                                            Łowczy Okręgowy Andrzej Szczypiór