Aktualno軼i arrow Aktualno軼i arrow Zmiana Przepis闚 Ustawy υwieckiej
Zmiana Przepis闚 Ustawy υwieckiej
w ustawie  z dnia 2 grudnia 2016 roku "o szczegó這wych rozwi您aniach s逝膨cych realizacji ustawy bud瞠towej na rok 2017" og這szonej w Dzienniku Ustaw z dnia 8 grudnia 2016 Poz. 1984
 artyku 23 dotyczy wprowadzenia  zmian w ustawie z dnia 22 czerwca 2016 o zmianie ustawy - Prawo 這wieckie ( Dz.U. poz. 1082).
1) art. 2 otrzymuje brzmienie:
   "Art. 2. Do dnia 15 czerwca 2018 r. 鈔odki Funduszu Odszkodowawczego, o którym mowa w art. 50a ustawy zmienionej w art. 1, na wyp豉t odszkodowa za szkody, 
o których mowa w art. 46 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw, wyrz康zone na obszarach obwodów 這wieckich, 
z wyj徠kiem szkód wyrz康zonych przez zwierz皻a 這wne, o których mowa w art. 46 ust. 1 ustawy zmienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw, 
obj皻e ca這roczn ochron, oraz na pokrycie kosztów zwi您anych z realizacj zada w zakresie tych szkód b璠 pochodzi造 z dotacji z bud瞠tu pa雟twa.";
 
 2) art. 5 otrzymuje brzmienie:
  "Art. 5. Ustawa wchodzi w 篡cie z dniem 1 stycznia 2018r. , z wyj徠kiem art. 1 pkt 2 w zakresie art. 46 b ust. 4 w zakresie dotycz帷ym wpisu na list rzeczoznawców
 prowadzon przez izb rolnicz oraz art. 1 pkt 2 w zakresie art. 46b ust. 5-9, które wchodz w 篡cie po up造wie 14 dni od dnia og這szenia".